Suterén

Suterén

Privátna zóna

Predaná privátna zóna.
V suteréne je umiestnená technická miestnosť (12 m2) pre všetky bytové jednotky a komerčné priestory.

Suterén má výmeru 156 m2

Pôdorys

Suterén