III.NP

III. podlažie

Privátne zóna

Predaná privátna zóna.
Na III. podlaží sa nachádza privátny Apartmán č.8 o výmere 231 m2.

Pôdorys

III.NP