Priestory suterénu

Priestory suterénu

Predaná privátna zóna. Technická miestnosť pre celú budovu. V suteréne sa nachádzajú i komerčné priestory.